neděle


atp
Úkol\task -

The architecture elevate the spirit.

Máme za úkol sestavit vstupy ( urbanistické, krajinné, estetická, sociální, fyzikální a ekonomické – a kdo vý ještě jaké.. ?!) a dohromady je převést do konkrétních materiálů, objemů a tvarů – z nich opět vrátit tuto sestavu do základní roviny vnímání celku - skrz pocit.

Jde tak o dvojí přetvoření.

Koncový výstup je soustavou. Prvky, které používáme, už existují nebo můžou být i nově navrženy – a to v návrhu a nebo v procesu.

Pokud jsou tyto prvky dobře ( Tím rozumím i funkčně ) sestaveny, pak mužeme výsledek nazvat - Dobrou Stavbou.

Dobrá stavba je vstupním předpokladem dobré Architektury.

Architektura je autentická a krásná právě v křehké vyváženosti těchto stavebních prvků. (Ty však již podléhají pravidlům jejím vlastním. - něco možná chybí...)
Skrz architekturu vnímame něco jiného, než u staveb.
Architektura k nám promlouvá základním a přirozeně srozumitelným jazykem.

Mimo architekturu komponovanou, existuje ještě jedna poloha a tou je architektura automatická a přirozená.
Tam, kde by jednotlivé složky jakoby o sobě nevěděli, ale přesto dávají vzniknout skvělým soustavám přirozeným způsobem.
Jednotlivé prvky eliminují snahu na sebe upozorňovat a sledují pevně svůj vlastní účel.
Podobnost je zřejmá např. v barevné i tvarové variaci přírodních sestav.

- Nezabíjí však nápaditost ani to nesouvisí s jejich tvarovou nebo materialovou skromností.- Vytvářejí pestrou variaci celku -


Architektura má za úkol povznášet ducha. (Přijímat svého vnímatele k otazkám netýkající se jen věcí okolních, ale i vnitřních.
Chce - li někdo závažných budiž, ale nesmíme opomenout také snadné, lehké a nahodilé - komedie a tragedie jsou sestry.
Architektura by neměla brát člověku pocit vzletu, ale také neubírat mu právo pevně stát na zemi.)

Architekt nenásleduje trendy. Hledá stále odpovědi třebaže na staré otázky.

úterý

Death of ornament ? - Death of ornament ?
ornament řádem
Díky seriálností motivů se mužeme osvobodit od obrazového charakteru a začít znovu zkoumat podstatu ornamentu. -Na obr. je můj pokus o volnou hru proměny geometrie ornamentu gotického okna. Na statickém a plošném záběru není nic jiného než vlastní obraz. Ne však v prostorovém zobrazení pohybu. Zde už není hlavní obraz, ale rytmus.
- ornare !neděle

Atyps will always made us excited for their uniqueness and repeated the appropriateness of the environment. ATYP

Existují jistá pravidla pozorování a to i nevědomá - řekněme zvyková, nebo takové co je svázáno s určitým konkrétním místem. - Také vnímání, které je více osobní, ale i takové které je blíže spíš kolektivnímu pochopení. ( -těch je ještě asi mnohem víc...)
U vědomě produkovaného umění existuje vždy jistý předpoklad očekávání diváků a tak je již patřičnost vyrazů tomuto vnímání běžně předpřizpůsobena. V rámci teto očekávatelnosti umíme ocenit i přesahy manipulující tradiční způsoby vnímání a celkové předpochopení.
V současném umění málokoho překvapí manipulace s tímto vmímáním. V ´´neplnění ´´ ( reinterpretace, otáčení smyslu, časový posun, změna měřítka, lží, etc. etc..) těchto pravidel se zrodila disciplína, nazývaná uměleckým konceptem. Ta má svůj kořen v vtomto abstraktním zakladu formy předávání a né podstaty předávaného. - (to není samosebou celá pravda, protože se, pro složitost věci, umělci odkazují opět k základním otázkám... - for)
- Mimo tyto všechny pole umělecké interpretace však existuje Typus sám.
Archetyp a Atyp.
Archetypy byli pokřivenou interpretací tak znásilněny, že se na ně koukáme jen, jako na vítěze poměrové války. Tak jsme jim přestaly s pochopitelných důvodů už důvěřovat nebo snad i rozumět - asi špatně -
Z atypů se archetypy staly pro svou univerzální přenositelnost a snadný popis.
Síla atypů je však těžko přenositelná.
Atypy - , nás budou vzrušovat pro svou neopakovatelnost a totální patřičnost v prostředí, skrze které jsou k němu svázány. Jsou umocněny našim nejnitěrnějším vnímáním.
Přenositelná může být pouze jejich samotná podstata. ATP FOREVER !
- ATP .

čtvrtek

brod
In Czech rep. Here we have more concentration camps  that we are used to know  - May be it s better that way ! BUT MAY BE NOT !
Born of optimism ?

V okolí Příbrami - Camp I., II., -  Brod,
Dále :  Bytíz, - Slika, Svatá Hora u Mostu, Račice,  Rovnost I. a II /

Zajímavé město Příbram a spoustu zajímavých míst kolem. - Složité cestovámí - tady po Čechách. Je málo míst, co nejsou nějak zatížený. Vlastně takový ani neznám. Možná že je otazka, jestli se optimismus nerodí právě na takovýchto místech.  
Black hole humanity -
Bavil jsem se ze zpěvákem z Kladenské kapely - řikal, že by se s tou Poldovkou dělat nic nemělo - že tam jsou furt nějáký nový návrhy.... -  takhle je krásná
Ocelárna, která produkovala - se teď požírá sama ve svém středu. Centrem už neni vysoká pec, ale výkupna starýho železa. Je krásná a užíra se jako stará Supernova a černá díra. Je ...příšerně... lidská ! -

 ze simeringu //Kladno//
I WORK WITH MINIMALIST TRADITION, BUT THERE IS NO WORK THAT CAN BE DESIGNED AS NOT TO BEING
MINIMALIST. (RÉMY ZAGG)

konfrontace 1.2

 
IDEA – APARÁT

"JE TO PROSTUPUJÍCÍ PRÁVO VŠECH VĚCÍ ORGANICKÝCH I ANORGANICKÝCH,
VŠECH VĚCÍ FYZICKÝCH I METAFYZICKÝCH,
VŠECH VĚCÍ LIDSKÝCH A VŠECH NADLIDSKÝCH,
VŠECH OPRAVDOVÝCH PROJEVŮ HLAVY, SRDCE, DUŠE, ŽE ŽIVOT JE ROZPOZNATELNÝ VE SVÉM VÝRAZU,
ŽE FORMA STÁLE SLEDUJE FUNKCI. TO JE ZÁKON. " 8
(Autobiography of Idea 1924) , (podle Michla poprvé vydáno v článku Tall office building artistically considered - Chicago 1896.)

úterý

question between soft and hard in the image.

Zdá se mi, že křivkové útvary podněcují představy o jiných křivkách v jiných materiálech, nebo souvislostech, o dost snadněji než tvary, které odkazují spíše k základním geometriím. Rozdílný základ kompozice je zřetelný už souvislostí k tvaru jehího obrazu. Obraz /nejčastěji obdelníkový/ základních tvarů je spíše konfrontací křivkového útvaru. Tato ustálená konfrontace se stala výrazným zvykem. Nikoho nezaráží že tvary pevné a geometrické jsou nejčastěji zobrazeny stejně jako tvary měké a totiž větčinou opět ve výsecích pevných a geometrických - obdelníkových fotografiích.